رفتن به نوشته‌ها

انحلال

قابل توجه دانشجویان گرامی

مؤسسه آموزش عالی سردارجنگل با توجه به شرایط حال حاضر تصمیم به انحلال طی نامه پیوست (فایل شماره ۱) گرفته است که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد موافقت قرار گرفت(فایل نامه پیوست شماره۲). لذا تمامی دانشجویان در حال تحصیل این مؤسسه بر اساس تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(فایل نامه پیوست شماره ۳) به مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال (فایل نامه پیوست شماره۴) (فایل نامه پیوست شماره۵) منتقل و در خصوص دانشجویان غیر فعال( دانش آموختگان) اجالتٱ در همین مؤسسه تصمیم گیری و فرآیند صدور دانشنامه انجام خواهد شد.

موفق و مؤید باشید.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده